Naziv tvrtke:
AS dubrovački automobili d.o.o.
Sjedište tvrtke:
Na moru 5
HR-20000 Dubrovnik
Pravna forma:
Telefon:
020/435-655
Fax:
020/435-655
E-mail:
Matični broj:
Sudski registar:
Matični broj subjekta:
PDV-ID:
41485951656
Banka:
OTP
Broj banke:
Broj računa:
240700-11004277374
IBAN:
HR7424070001100427734