Naziv tvrtke:
Autoservis dubrovački automobili d.o.o.
Sjedište tvrtke:
Na moru 5
20236 Mokošica
Pravna forma:
LF_DOO
Telefon:
+385 20 435655
Fax:
+385 20 435655
E-mail:
Matični broj:
090028627
Sudski registar:
OIB:
41485951656
PDV-ID:
IBAN:
BIC
GISA broj: